مسئولیت‌های اجتماعی

متفاوت فکر کن و متفاوت خلق کن

«نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم. به عبارت بهتر برای موضوعاتی که در ادامه مطلب آمده، تولیدات رسانه‌ای با تخفیف ویژه و یا بعضی موارد بصورت رایگان انجام می‌شود و تلاش تیم ما در کمک به این جریانات اجتماعی است. ما همچنان اعتقاد داریم «متفاوت فکر کن و متفاوت خلق کن» تنها یک شعار نیست و نشان از یک سبک زندگی دارد.
 1. کمک به نهادینه شدن مطالبه‌گری شفافیت و گردش آزاد اطلاعات

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

 2. کمک به جمع‌آوری تاریخ شفاهی دفاع‌مقدس و تاریخ انقلاب اسلامی

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

 3. کمک به فعالیت‌های اجتماعی در راستای حفظ محیط‌زیست

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

 4. کمک به ترویج کتاب‌خوانی و گسترش فرهنگ مطالعه

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

 5. کمک به گسترش زبان و ادبیات فارسی

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

 6. کمک به تعمیق آزاداندیشی و فعالیت‌های عدالتخواهانه

  «نیلافیلم» تنها برای کسب درآمد و اشتغال‌زایی تاسیس نشده است. ما با درک تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز، برای خود چندین مسئولیت اجتماعی تعریف کرده‌ایم.

متفاوت فکر کن و متفاوت خلق کن

مجموعه «نیلا فیلم» خدمات متنوعی را در حوزه‌های تولیدات صدا و تصویر به شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی ارائه می‌دهد. «نیلا فیلم» مجموعه‌‌ای نوپا است که نیروهای جوان آن باعث شده تا پروژه‌ها با انگیزه جدی‌تر پیش برود.

سبدخرید