نمونه کارها

تیزر داستان صوتی «منِ منِ او»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

پادکست صوتی «فصل تنهایی»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

تیزر مجموعه صوتی «اکسیژن»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

پادکست صوتی «شخصیت و شبکه‌های اجتماعی»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

پادکست صوتی «تجارت توجه»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

نمایش رادیویی کال

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

پادکست صوتی «اینترنت و هویت ما»

به سفارش رسانه دانشجویی الفبا

پادکست داستان THE MAN WHO SCAPED

به سفارش گروه آموزش زبان PAM

متفاوت فکر کن و متفاوت خلق کن

مجموعه «نیلا فیلم» خدمات متنوعی را در حوزه‌های تولیدات صدا و تصویر به شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی ارائه می‌دهد. «نیلا فیلم» مجموعه‌‌ای نوپا است که نیروهای جوان آن باعث شده تا پروژه‌ها با انگیزه جدی‌تر پیش برود.

سبدخرید